GIẢI NOBEL HOÀ BÌNH CHO HOÀ THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ và DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM

GIẢI NOBEL HOÀ BÌNH CHO

HOÀ THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

Nguyễn Cao Can

 

Ngày 2 tháng 3 năm 2012, Dân Biểu Sanchez, Đồng Chủ Tịch Nhóm Nhân Quyền Việt Nam, viết thư đề cử Hoà Thượng Thích Quảng Độ cho Giải Nobel Hoà Bình 2012.

Trong thư đề cử, Dân Biểu Sanchez đã tuyên bố:

 “Nếu Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ được trao giải Nobel Hoà Bình, đây sẽ là một thông điệp rõ ràng đến với các chính sách đàn áp dân quyền của nhà nước Việt Nam, và các vi phạm đó không phải vô hình.  Nếu trao giải cao quý này tới Hoà Thượng Thích Quảng Độ, chúng ta có thể giúp nâng cao sự nhận thức của công dân quốc tế để họ biết rằng các tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn tiếp tục xãy ra khắp nơi trên thế giới, như chúng ta đã thấy tại Việt Nam.”

 Nhìn về qúa khứ, Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, đã nhận những giải thưởng Nhân Quyền cao quý và nhiều thư đề nghị Giải Nobel Hoà Bình. Ngày 14-11-2006, tại Hý Viện Quốc gia Na Uy, thành phố Bergen, trong buổi Lễ trọng thể, Gs. Võ văn Ái đã đại diện Hoà Thượng Thích Quảng Đô đang bị cô lập tại Thanh Minh Thiền Viện, nhận lãnh Giải Nhân Quyền RAFTO. Trong dịp này, Ông Arne Lynngard, Chủ tịch Hội đồng Sáng Hội Rafto tuyên bố:”Thât xứng đáng khi Hội đồng Sáng Hội Rafto chọn trao Giải Nhân Quyền Tưởng niệm Giáo sư Thorolf Rafto năm 2006 cho một trong những người Việt Nam bảo vệ Dân chủ, Tự do tôn giáo và Nhân quyền lỗi lạc nhất là Hoà Thượng Thích Quảng Đô. Hoà Thượng đoạt giải này, vì suốt 30 năm qua, Hòa Thượng đã dũng cảm và kiên trì chống đối ôn hoà chế độ Cọng sản Việt Nam, và trở thành biểu tượng cho phong trào Dân chủ đang bùng lên trên toàn quốc.”

Trong dịp này, từ Thanh Minh ThiềnViện, Hoà Thượng Thích Quảng Độ cũng đã mạnh mẽ tuyên bố:”Tiến trình Dân Chủ tại Việt Nam nằm trong tay nhân dân Việt Nam”.

 Ngoài ra, liên tục nhiều năm, kể từ năm 1999, năm nào Hoà Thượng cũng được đề cử giải Nobel Hoà Bình. Riêng năm 2007, từ văn phòng Bà Mairead Corrigan Maguire, đoạt Giải Nobel Hoà Bình 1976, người Ái Nhỉ Lan, hôm 01 tháng 01 đã công bố bản Thông Cáo Báo Chí dưới tiêu đề “Đề nghị tăng sĩ Việt Nam, Hoà Thượng Thích Quảng Độ lãnh Giải Nobel Hoà Bình năm 2007″…

 

 Vấn đề Dân Chủ cho Việt Nam là vấn đề cấp thiết, trên hết và trước hết để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước chống ngoại xâm từ phương Bắc. Vì thế, ngày 21-2-2001, từ Thanh Minh Thiền Viện, nhân danh Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hóa Thượng Thích Quảng Độ cũng đã công bố:”LỜI KÊU GỌI CHO DÂN CHỦ VIỆT NAM”.

Trong thư đề cử Hoà Thượng cho Giải Nobel Peace Prize 2012, Dân biểu Sanchez cũng đã tuyên bố:“Mặc dù chính quyền Việt Nam có những nỗ lực đàn áp các tiếng nói lương tâm như Hoà Thượng Thích Quảng Độ, ông sẽ tiếp tục chọn con đường tranh đấu cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam.”

 Lời Kêu Gọi Cho Dân Chủ Việt Nam từ năm 2001 như một bài kinh nhật tụng mà Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ đã trì tụng hằng ngày để góp phần cứu nguy Dân tộc trước cuộc xâm lăng từ phương Bắc.

 Đuốc Chánh Pháp đã được trao đến tận tay mọi người dân Việt! Thánh Gandhi cũng đã từng tuyên bố: “Một con người ý thức có thể lật đổ một bạo quyền”. Chừng nào Lời Kêu Gọi Cho Dân Chủ Việt Nam được toàn dân trong và ngoài nước nhiệt liệt hưởng ứng, cùng nổi lửa để Dân Chủ có thể nở hoa ngay trên Quê Hương Việt Nam yêu dấu, chừng ấy,: “Xuân qua rồi mà Hoa vẫn hàm tiếu, người đến bên cây rừng mà chim không kinh sợ bay xa” **

 Nguyễn Cao Can

 

** Thư chúc Tết Ất Dậu của Hoà Thượng Thích Quảng Độ.(Ngày 03-02-2005)

 

 DB SANCHEZ ĐỀ CỬ GIẢI NOBEL HOÀ BÌNH CHO HOÀ THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

 WASHINGTON, D.C. – Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez (CA-47), Đồng Chủ Tịch Nhóm Nhân Quyền Việt Nam vừa gửi thư đến Hội Đồng Tuyển Chọn Giải Nobel Hoà Bình đề cử Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ cho Giải Nobel Hoà Bình 2012. Trong lá thư viết gửi cho cho ông Thorbjorn Jagland, Chủ tịch Ủy Ban Hòa Bình Nobel, Dân Biểu Sanchez viết dù bị bắt bớ và quản chế hơn 30 năm qua tại quốc nội, nhưng Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Hoà Thượng Thích Quảng Độ vẫn tiếp tục tranh đấu bảo vệ nhân quyền và quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.  Những nỗ lực của Đại Lão Hoà Thượng đã mang nhiều niềm tin cho người dân tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.

 “Mặc dù chính quyền Việt Nam có những nỗ lực đàn áp các tiếng nói lương tâm như Hoà Thượng Thích Quảng Độ, ông sẽ tiếp tục chọn con đường tranh đấu cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam.” Dân Biểu Sanchez nói.

“Nếu Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ được trao giải Nobel Hoà Bình, đây sẽ là một thông điệp rõ ràng đến với các chính sách đàn áp dân quyền của nhà nước Việt Nam, và các vi phạm đó không phải vô hình.  Nếu trao giải cao quý này tới Hoà Thượng Thích Quảng Độ, chúng ta có thể giúp nâng cao sự nhận thức của công dân quốc tế để họ biết rằng các tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn tiếp tục xãy ra khắp nơi trên thế giới, như chúng ta đã thấy tại Việt Nam.”

 

Dưới đây là nguyên văn của lá thu bằng Anh ngữ:

 February 2, 2012

 Mr. Thorbjorn Jagland

Chairman

 Nobel Peace Prize Committee

The Nobel Institute

Drammenveien 19

N-0255 Oslo 

NORWAY

Fax : (00) 47 22 12 93 10

 Dear Dr. Jagland:

 It is with the highest regard that I nominate the Most Venerable Thich Quang Do for the 2012 Nobel Peace Prize.  The Venerable Thich Quang Do is the Fifth Patriarch of the outlawed Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV).  As a result of his standing in the UBCV, he has lived under detention and house arrest in Vietnam for over 30 years.

 In 2004, the United States (U.S.) State Department designated Vietnam as a Country of Particular Concern (CPC), based on Vietnam’s violations of religious freedom.  The U.S. State Department prematurely removed Vietnam from its CPC list in November 2006, immediately before the President of the United States pushed through Permanent Normal Trade Relations with Vietnam.  Vietnam was also permitted to join the World Trade Organization along with becoming Permanent Member of the United Nations Security Council.  Unfortunately, Vietnam’s human rights record has only deterirorated.

 In multiple United States Commission on International Religious Freedom (U.S. CIRF) s annual report the Venerable Thich Quang Do has been identified as someone who lives under house arrest in Vietnam, based on his status in the banned Unified Buddhist Church of Vietnam.  The Commission has repeatedly recommended that the U.S. State Department call on the Government of Vietnam to release the Venerable Thich Quang Do and all those imprisoned or detained on account of their peaceful advocacy of religious freedom and related human rights. 

I have had the personal honor to meet with the Venerable Thich Quang Do at the Thanh Minh Zen Monastry and I was most impressed by his selflessness and dedication to bring democracy to his fellow citizens in Vietnam.  In spite of living a life writ with detention, house arrest, and ongoing harassment from the Government of Vietnam, the Venerable Thich Quang Do has continued to push for freedom for his people. He is an inspiration to the people of Vietnam, and those of Vietnamese descent living all over the world, including those who reside in the Congressional District which I represent. The Venerable Thich Quang Do continues to be under house arrest, deprived of the right to freedom and increasingly, the government of Vietnam is using all avenues to isolate and silence him.

 I am confident that no matter how much the Government of Vietnam continues to persecute the Venerable Thich Quang Do, he will continue to fight from the inside to bring democracy to Vietnam.  By awarding the Venerable Thich Quang Do the Nobel Peace Prize, the international community would be making a clear statement that Vietnam’s human rights abuse is not invisible to the community’s eyes but very much apparent.  Awarding this honor to the Venerable Thich Quang Do would also raise awareness amongst the citizens of this world that disrespect against humanity is alive and well in this world, especially in Vietnam.

 I ask for your utmost consideration of the amazing, selfless, and relentless efforts of the Venerable Thich Quang Do as you determine the recipient of the 2012 Nobel Peace Prize.  I thank you for taking the time to review my highest recommendation. 

Respectfully,

                       Loretta Sanchez

 

 “I have this theory that if one person can go out of their way to show compassion then it will start a chain reaction of the same.” – Rachel Joy Scott

  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: