VIỆT NAM TÔI ĐÂU???

Xin mời quý vị nghe tác phẩm – Việt Nam tôi đâu – nhạc sĩ Việt Khang – Xin quý vị Tự mình hãy đặt một câu hỏi trước vận mệnh của đất nước đang lâm nguy.

//www.youtube.com/embed/_KEPmduvlAg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: