Đại Hội Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam

HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM

Kính gửi Đại Hội Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam

 

Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Đại Hội Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân quyền cho Việt Nam. Xin được thay mặt anh chị em tù nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam trong nước và Hải Ngoại chúc mừng Đại Hội Liên kết thành công mỹ mãn.  Hơn lúc nào hết, việc liên kết đấu tranh để thống nhất hành động tạo thành một sức mạnh tổng lực của toàn thể các hội đoàn, đoàn thể trong nước và hải ngoại là một yêu cầu bức thiết của lịch sử. Bài học máu và nước mắt của lịch sử cho chúng ta thấy rằng, người quốc gia chúng ta chưa thắng được tập đoàn Việt gian CS vì chúng ta còn quá chia rẽ do quyền lợi cá nhân đố kỵ, tinh thần phe nhóm thêm vào đó, Việt gian CS với mưu ma chước quỷ luôn tìm cách chia rẽ, tạo ra  những  mâu thuẫn cá nhân, địa phương, tôn giáo để chúng ta lao vào đánh lẫn nhau để bảo vệ tôn giáo của mình  vô  tình chúng ta đang tiếp tay cho CS để tự làm giảm sức mạnh của tập thể người Việt quốc gia của chúng ta.

Chúng ta đang đối mặt với “Thù Trong-Giặc Ngoài”, đất nước đã và đang mất dần vào ta đế quốc mới Trung Cộng. Thời gian không cho phép chúng ta chần chừ gì nữa, mà hãy bắt tay ngay vào việc liên kết, đoàn kết trên một mẫu số chung đó là thống nhất hành động , cùng nhau “Dẹp Thù Trong, Thắng Giặc Ngoài”.  Các Hội đoàn, Đoàn thể vẫn giữ nguyên bản sắc riêng, sinh hoạt riêng. Chúng ta chỉ thống nhất hành động để tạo thành sức mạnh tổng lực của toàn dân tộc đánh đúng tử huyệt của tập đoàn Việt gian CS. Muốn thế, ngay từ bây giờ, chúng ta cùng ngồi lại với nhau, cùng bàn bạc thảo luận để tìm ra một giải pháp chung, cùng  quyết định chung  một hành động chung là “Dẹp Thù Trong-Thắng Giặc Ngoài” để cùng với toàn dân đứng lên đấu tranh giành lại quyền dân chủ tự do, quyền sống làm người và quyền làm chủ đất nước. Kính chúc đại Hội thành công mỹ mãn.

TM Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam

Phạm Trần Anh

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: