Tạ Ơn Đời, Tạ Ơn Người… Đã cho Ta…

TA ON DOI TA ON NGUOI DA CHO TA…

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, món ăn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn, trẻ em, món ăn và trong nhà
+5
Phamtran Anh
Phamtran Anh Họp mặt Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam tại Lều Cỏ PTA. Người lớn tuổi nhất là Nữ sĩ Việt Nữ Hoan Châu học trò của nhà cách mạng Phan Bội Châu 97 tuổi và người trẻ nhất là Nhà văn, giáo sư Quyên Di…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: