TT Donald Trump Cương Quyết bảo vệ Thương mại Công bằng

Trong tuần này, TT Trump đã áp đặt các mức thuế mới đối với các mặt hàng nhập cảng như máy giặt gia dụng và các bản điện thu nhận năng lượng mặt trời.

Ông còn không tới 90 ngày nữa để quyêt định có nên áp dụng luật thuế mới cho các hàng nhập cảng như nhôm, thép, và ông cũng sẽ phải quyết định có nên rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước NAFTA với Canada và Mễ Tây Cơ không, nếu ông không cảm thấy hài lòng với kết quả đàm phán nhằm tu chính lại hiệp định thương mại này.

Ngoài ra, tổng trưởng thương mại Wilbur Ross cũng đã đọc bài diễn văn, nhằm đưa ra những chính sách thương mại, cũng tại Diễn Đàn này. Ông Wilbur Ross nói rằng “lãnh vực thách thức kế đến” chính là ngành kỹ thuật của Trung Quốc.

Vào hôm thứ tư rồi, khi nói chuyện với các ký giả, ông Wilbur Ross nói rằng “nhiều quốc gia rất giỏi khi hùng biện về thương mại tự do, nhưng trên thực tế thì áp dụng chính sách bảo hộ mậu dịch một cách cực đoan. Đó chính là vấn đề mà tổng thống quyết tâm đối phó.”

TrungQuốc đã hỗ trợ mạnh mẽ đàng sau hậu trường của các ngành trí thông minh nhân tạo, xe hơi điện và các con chips điện tử. Họ bơm tiền vào để tạo ra các công ty vô địch với ảnh hưởng toàn cầu.

Tổng trưởng Wilbur Ross cũng nói thêm: “Đó là những sự đe dọa trực tiếp, và sự đe dọa trực tiếp này được thực hiện bằng các đòi hỏi chuyển giao công nghệ, bằng sự không tôn trọng quyền sở hữu sản phẩm trí tuệ, và bằng tình báo thương mại, dưới nhiều hình thức xấu xa và tồi tệ.”

Phải chăng hai bài nói chuyện của TT Trump và tổng trưởng Wilbur Ross là những dấu hiệu tuyên chiến về chiến tranh thương mại mở đầu năm 2018 này tại Davos.

Nguyễn Dương (Cali Today)</strong><img src=”https://www.vntv.online/wp-content/uploads/2018/01/Trump-Davos-300×169.jpg&#8221; alt=”” width=”300″ height=”169″ class=”alignnone size-medium wp-image-3783″ />

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: